หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. ชลบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 21 72.41% 5 17.24% 3 10.34% 0 0% 29
2 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 20 71.43% 7 25% 0 0% 1 3.57% 28
3 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 18 69.23% 6 23.08% 2 7.69% 0 0% 26
4 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
5 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
6 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 10 50% 8 40% 2 10% 0 0% 20
7 โรงเรียนบ้านคลองโค 10 50% 4 20% 6 30% 0 0% 20
8 โรงเรียนบ้านคลองปริง 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
9 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 8 50% 6 37.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง