หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 018 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 17 27 24
2 020 โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 23 46 38
3 023 โรงเรียนบ้านคลองยาง 13 21 16
4 024 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 11 22 20
5 031 โรงเรียนบ้านทับร้าง 34 64 48
6 032 โรงเรียนบ้านทับสูง 7 21 15
7 016 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 30 118 57
8 122 โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน 20 46 34
9 124 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 43 86 64
รวม 198 451 316
767