หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 30 60 40
2 021 โรงเรียนบ้านคลองปริง 15 23 22
3 019 โรงเรียนบ้านคลองโค 20 40 24
4 025 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 17 26 24
5 033 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 20 27 24
6 034 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 35 60 47
7 050 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 19 25 19
8 069 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 16 32 27
9 106 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 42 96 68
รวม 214 389 295
684