หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 1
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 46 79.31% 8 13.79% 2 3.45% 2 3.45% 58
2 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 35 83.33% 4 9.52% 2 4.76% 1 2.38% 42
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 33 78.57% 4 9.52% 3 7.14% 2 4.76% 42
4 โรงเรียนบ้านโคกยาง 32 82.05% 4 10.26% 3 7.69% 0 0% 39
5 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 15 51.72% 9 31.03% 2 6.9% 3 10.34% 29
6 โรงเรียนบ้านสายโท 1 13 41.94% 11 35.48% 3 9.68% 4 12.9% 31
7 โรงเรียนบ้านตาอี 12 60% 3 15% 2 10% 3 15% 20
8 โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
9 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 8 40% 8 40% 2 10% 2 10% 20
10 โรงเรียนบ้านยาง 7 50% 6 42.86% 0 0% 1 7.14% 14
11 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 7 46.67% 1 6.67% 4 26.67% 3 20% 15
12 โรงเรียนบ้านปราสาททอง 4 25% 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 16
13 โรงเรียนบ้านโคกเบง 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
14 โรงเรียนบ้านโคกระเหย 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง