หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 065 โรงเรียนบ้านชุมแสง 8 17 11
2 101 โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 9 15 11
3 027 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 19 34 29
4 028 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 1 3 2
5 036 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 7 10 10
6 045 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 10 51 21
7 057 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 3 6 5
8 202 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 13 27 19
9 209 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 13 33 17
รวม 83 196 125
321