หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. บึงกาฬ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 34 80.95% 5 11.9% 2 4.76% 1 2.38% 42
2 โรงเรียนบ้านกุดสิม 33 91.67% 1 2.78% 0 0% 2 5.56% 36
3 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 26 63.41% 10 24.39% 1 2.44% 4 9.76% 41
4 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 22 95.65% 1 4.35% 0 0% 0 0% 23
5 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 19 70.37% 3 11.11% 3 11.11% 2 7.41% 27
6 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 16 76.19% 5 23.81% 0 0% 0 0% 21
7 โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 12 57.14% 6 28.57% 0 0% 3 14.29% 21
8 โรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา) 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง