หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2562
กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
สพป. บึงกาฬ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 56 98.25% 1 1.75% 0 0% 0 0% 57
2 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 40 93.02% 3 6.98% 0 0% 0 0% 43
3 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 36 94.74% 1 2.63% 0 0% 1 2.63% 38
4 โรงเรียนเลิดสิน 31 96.88% 1 3.13% 0 0% 0 0% 32
5 โรงเรียนบ้านทองสาย 30 100% 0 0% 0 0% 0 0% 30
6 โรงเรียนบ้านหนองตอ 28 96.55% 1 3.45% 0 0% 0 0% 29
7 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 19 95% 1 5% 0 0% 0 0% 20
8 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 17 89.47% 1 5.26% 1 5.26% 0 0% 19
9 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
10 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
11 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
12 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง