หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 42 97 67
2 029 โรงเรียนบ้านกุดสิม 36 79 49
3 062 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 41 66 57
4 098 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 27 44 38
5 196 โรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา) 16 34 25
6 239 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 21 43 33
7 050 โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 21 33 29
8 263 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 23 44 34
รวม 227 440 332
772