หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 63 129 97
2 028 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 23 36 31
3 060 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 24 42 36
4 071 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 14 22 21
5 084 โรงเรียนบ้านทองสาย 31 60 42
6 129 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 45 87 62
7 117 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 39 71 59
8 202 โรงเรียนบ้านหนองตอ 29 48 43
9 052 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 16 38 24
10 140 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 16 22 19
11 255 โรงเรียนเลิดสิน 32 68 54
12 017 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง 6 10 9
รวม 338 633 497
1130