หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น

เลือกศูนย์เครือข่าย

ที่ศูนย์เครือข่าย
1 คำแก้วถ้ำเจริญ
2 โคกก่องชัยพร
3 ซางหนองทุ่ม
4 เซกา
5 เซกา 1
6 เซกา 2
7 โซ่พิสัย
8 โซ่เหล่าทอง
9 ดงบังท่าดอกคำ
10 ดอนหญ้านาง
11 ท่ากกแดงท่าสะอาด
12 นาสะแบงนาแสง
13 โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี
14 โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
15 บ้านต้องโสกก่าม
16 บึงกาฬวิศิษฐ์
17 บึงโขงหลง
18 บึงโขงหลงท่าดอกคำ
19 บุ่งคล้า
20 ป่งไฮน้ำจั้น
21 ปากคาด
22 พรเจริญ
23 พรเจริญดอนหญ้านาง
24 ภูกระแต
25 ภูสิงห์ภูวัว
26 ศรีชมภู
27 ศรีธน
28 ศรีวิไล
29 ศรีวิไลชุมภูพรนาสิงห์
30 หนองพันทาบัวตูม
31 หนองยองสมสนุกนาดง
32 หอคำหนองเลิง