หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สถานศึกษา

Can't found area

::
 

หมวดหมู่การแข่งขัน

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
7 ศิลปะ-ดนตรี
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
9 ภาษาต่างประเทศ
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 คอมพิวเตอร์
12 หุ่นยนต์
13 การงานอาชีพ
14 ปฐมวัย
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17 เรียนรวม - ศิลปะ
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

No. ID เลือก รายการ นักเรียน ครู
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 0/1 0/1
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 0/1 0/1
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0/1 0/1
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 0/1 0/1
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0/1 0/1
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 0/5 0/2
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 0/2 0/2
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 0/2 0/2
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 0/2 0/2
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 0/2 0/2
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 0/2 0/2