หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สถานศึกษา

Can't found area

::
 

หมวดหมู่การแข่งขัน

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
7 ศิลปะ-ดนตรี
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
9 ภาษาต่างประเทศ
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 คอมพิวเตอร์
12 หุ่นยนต์
13 การงานอาชีพ
14 ปฐมวัย
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17 เรียนรวม - ศิลปะ
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

No. ID เลือก รายการ นักเรียน ครู
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 0/10 0/3
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 0/10 0/3
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 0/12 0/4
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 0/12 0/4
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 0/12 0/4
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 0/12 0/4
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 0/16 0/5
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0/16 0/5
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 0/5 0/2
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 0/2 0/2