หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สถานศึกษา

Can't found area

::
 

หมวดหมู่การแข่งขัน

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
7 ศิลปะ-ดนตรี
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
9 ภาษาต่างประเทศ
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 คอมพิวเตอร์
12 หุ่นยนต์
13 การงานอาชีพ
14 ปฐมวัย
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17 เรียนรวม - ศิลปะ
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

No. ID เลือก รายการ นักเรียน ครู
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 0/1 0/1
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 0/1 0/1
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0/1 0/1
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 0/1 0/1
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0/1 0/1
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0/1 0/1
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0/1 0/1
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0/1 0/1
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 0/2 0/2
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0/2 0/2
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0/2 0/2
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0/1 0/1
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 0/3 0/2
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 0/3 0/2
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 0/3 0/2