หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สถานศึกษา

Can't found area

::
 

หมวดหมู่การแข่งขัน

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
7 ศิลปะ-ดนตรี
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
9 ภาษาต่างประเทศ
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 คอมพิวเตอร์
12 หุ่นยนต์
13 การงานอาชีพ
14 ปฐมวัย
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17 เรียนรวม - ศิลปะ
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

No. ID เลือก รายการ นักเรียน ครู
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 0/5 0/2
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 0/5 0/2
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 0/5 0/2
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 0/5 0/2
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 0/5 0/2
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 0/5 0/2
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 0/5 0/2
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 0/5 0/2
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 0/20 0/5
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 0/20 0/5
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0/1 0/1
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 0/1 0/1
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0/1 0/1
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 0/2 0/2
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 0/2 0/2
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 0/2 0/2
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 0/10 0/3
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 0/10 0/3