หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สถานศึกษา

Can't found area

::
 

หมวดหมู่การแข่งขัน

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
7 ศิลปะ-ดนตรี
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
9 ภาษาต่างประเทศ
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 คอมพิวเตอร์
12 หุ่นยนต์
13 การงานอาชีพ
14 ปฐมวัย
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17 เรียนรวม - ศิลปะ
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

No. ID เลือก รายการ นักเรียน ครู
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0/3 0/2
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0/3 0/2
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 0/3 0/2
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0/3 0/2
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 0/6 0/3
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 0/6 0/3
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0/3 0/2
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0/3 0/2
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 0/3 0/2
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 0/3 0/2
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 0/3 0/2
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0/3 0/2
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 0/3 0/2
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 0/3 0/2
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 0/3 0/2
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 0/3 0/2
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 0/3 0/2
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0/3 0/2