หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สถานศึกษา

Can't found area

::
 

หมวดหมู่การแข่งขัน

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
7 ศิลปะ-ดนตรี
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
9 ภาษาต่างประเทศ
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 คอมพิวเตอร์
12 หุ่นยนต์
13 การงานอาชีพ
14 ปฐมวัย
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17 เรียนรวม - ศิลปะ
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

No. ID เลือก รายการ นักเรียน ครู
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 0/3 0/2
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 0/3 0/2
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 0/3 0/2
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 0/3 0/2
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 0/3 0/2
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 0/3 0/2
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 0/4 0/2
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 0/4 0/2