หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สถานศึกษา

Can't found area

::
 

หมวดหมู่การแข่งขัน

ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย
2 คณิตศาสตร์
3 วิทยาศาสตร์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
7 ศิลปะ-ดนตรี
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
9 ภาษาต่างประเทศ
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 คอมพิวเตอร์
12 หุ่นยนต์
13 การงานอาชีพ
14 ปฐมวัย
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17 เรียนรวม - ศิลปะ
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

No. ID เลือก รายการ นักเรียน ครู
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 0/1 0/1
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 0/1 0/1
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0/1 0/1
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 0/1 0/1
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 0/1 0/1
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 0/1 0/1
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 0/1 0/1
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 0/1 0/1
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0/1 0/1
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0/1 0/1
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0/1 0/1
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0/2 0/2
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0/2 0/2
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 0/2 0/2
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 0/2 0/2