หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สถานศึกษา

Can't found area

::
 

พิมพ์เกียรติบัตร

รายชื่อรับเกียรติบัตร
ลำดับ หมวดหมู่ เกียรติบัตรทั้งหมด นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย -
2 คณิตศาสตร์ -
3 วิทยาศาสตร์ -
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -
5 สุขศึกษา และพลศึกษา -
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ -
7 ศิลปะ-ดนตรี -
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ -
9 ภาษาต่างประเทศ -
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -
11 คอมพิวเตอร์ -
12 หุ่นยนต์ -
13 การงานอาชีพ -
14 ปฐมวัย -
15 เรียนรวม - ภาษาไทย -
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -
17 เรียนรวม - ศิลปะ -
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี -
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน -
  รวม   0 0
 

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

No. ID รายการ เกียรติบัตร